Opracuję dokumentację związaną
z ochroną środowiska dla Twojej inwestycji!

 

W ramach swojej działalności wykonuję ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

 

Zakres opracowań jakie wykonuje nasze biuro:

  1. ekofizjograficzne do planów przestrzennych
  2. prognozy skutków oddziaływania planów i programów
  3. operaty wodnoprawne wynikające z Prawa wodnego
  4. wnioski i wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  5. wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  6. zgłoszenia instalacji
  7. karty informacyjne dla planowanych przedsięwzięć
  8. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  9. sporządzanie raportów KOBIZE
  10. projekty rekultywacji dla terenów zdegradowanych lub przekształconych.
Warto wiedzieć

Obecnie każda inwestycja związana z budową lub innymi formami ingerencji w teren wymaga sporządzenia szczegółowej dokumentacji związanej z odziaływaniem na środowisko.